Man kan många gånger höra att vissa personligheter hör samman med hårfärgen och i flera fall kan man inte bortse från att det stämmer. Det är dock långt ifrån sant alla gånger. Men vad betyder egentligen de olika hårfärgerna? Det ska vi reda ut i denna artikel.

Brunt hår

Ofta är brunhåriga perfektionister, och ofta är de omtyckta. De kämpar hårt för att accepteras av sin omgivning trots att de egentligen inte behöver det. Ofta är de hårt arbetande och ibland kan de bli något själviska och tro att de är de enda som kan utföra en arbetsuppgift.

Svart hår

Ofta är svarthåriga personer impulsiva och energiska. De vet vad de vill och ofta är de framgångsrika och naturliga ledare. Svarthåriga gillar att styra och ge order vilket både kan vara till fördel och nackdel för dem.

Blont hår

Blonda personer vill ofta stå i centrum men de kan för det mesta ha svårt att knyta an till andra människor. En blond person vill ofta inte ta risker utan de föredrar att observera på avstånd. Många gånger är de mycket observanta, närmast långsamma och tycker inte speciellt mycket om att skynda sig på.

Rött hår

De rödhåriga personerna är ofta mycket hoppfulla. Starka känslor som går över snabbt, och en rejäl impulsivitet kännetecknar dem. Ofta är de empatiska och de trivs i andras sällskap.

Att färga håret

Något som blivit allt vanligare är att man färgar håret. Man kanske inte tycker om sin hårfärg, eller så vill man bara se något nytt när man tittar sig i spegeln. Allt yngre personer börjar också experimentera med färger som blått, grönt och rosa hår. Resultaten kan ofta bli blandade men fördelen är att flera av dessa färger inte innehåller ammoniak med mera vilket är vanligt i de hårfärger som finns för vuxna.